top of page

Sailomyen Group.

"เราไม่ได้แค่สร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม"

WE  DON'T JUST BUILD HOUSES,

WE  BUILD SOCIETIES
_

สําหรับสายลมเย็น เราอยากให้ ‘บ้าน’ เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย...

 


จากจุดเริ่มต้นที่เราสร้างบ้าน เพราะอยากสร้างพื้นที่เพื่อครอบครัว... จนกลายมาเป็นแรงบรรดาลใจให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการทำความเข้าใจความต้องการที่หลากหลาย    เพื่อนำ ไปสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต

เพราะเราอยากสร้างพื้นที่... ที่ตอบรับทุกสังคม

แต่เป็นที่รวบรวมสังคมที่น่าอยู่ และสามารถสร้าง

ความสุขให้คุณได้ไม่รู้จบ

ติดตามเรา

  • Facebook
  • Instagram
  • Line
  • 6596115-03
bottom of page